Terug naar site

Nieuw project Lezen en laten lezen!

Kinderen op de vlucht hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt, ze leiden aan posttraumatische stress en leven in het opvangcentrum in grote onzekerheid. Via verhalen kunnen ze even aan deze wereld ontsnappen. Wie graag leest, leest beter, en haalt betere resultaten op school. Daarom richten we met een team van vrijwilligers voorleesactiviteiten in voor kinderen tussen 4 en 12 jaar in opvangcentra voor asielzoekers.

Vanaf september krijgen we er een nieuwe partner bij: FEDASIL opvangcentrum in Machelen. Met het project Lezen en laten lezen! zullen we een jaar lang in Machelen inzetten op taalstimulering via leesbevordering voor kinderen van 4-12 jaar.

Maandelijks houden we een voorleesatelier waar we lezen met kamishibai en boekjes, en vervolgens een creatieve verwerking doen. Hiervoor wordt een volledig nieuw vrijwilligersteam opgeleid. In het voorjaar richten we een workshop in voor de ouders van de kinderen waarbij we hen leren voorlezen met woordeloze prentenboeken. We richten ook een kinderbib in met boeken die aantrekkelijk en eigentijds zijn, en rekening houden met de diversiteit in onze maatschappij.

Voor dit project krijgen we financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Voor het project in FEDASIL Broechem ontvangen we geen subsidies meer. Het project wordt ook niet langer gesteund door de gemeente Ranst. Via fondsenwerving willen we de middelen verzamelen die nodig zijn om deze voorleeswerking vanaf september 2023 te kunnen verderzetten. Steun jij ons project? Steun hier ons project bij FEDASIL Broechem.