Terug naar site

Genomineerd voor de

IBBY ASAHI reading promotion award

Terwijl ik op vakantie ben in Frankrijk, bereikt ons het heerlijke nieuws dat de Verhalenweverij samen met Stichting VoorleesExpress genomineerd is door IBBY-Nederland voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2022

"Het bestuur van IBBY-Nederland is van mening dat zowel De VoorleesExpress als De Verhalenweverij voldoet aan de criteria die IBBY International stelt aan de genomineerde projecten voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award. ‘Kinderen in aanraking brengen met goede boeken en daarmee bruggen bouwen tussen mensen en culturen’, de missie van IBBY, komt in beide projecten tot uiting. Plezier in taal en lezen staat daarbij voorop.

Beide projecten zijn goed georganiseerd, grondig ontwikkeld en worden financieel en inhoudelijk gesteund door Nederlandse en Vlaamse partnerorganisaties. Daarnaast richten beide projecten zich op het inzetten van een duurzame leescultuur, onder andere door een structurele samenwerking met de bibliotheek.. 

Bij De Verhalenweverij spreekt vooral het gebruiken van ‘de eigen stem’ van kinderen aan. Kinderen die normaalgesproken niet gehoord worden, kunnen door het vertellen en creëren van verhalen hun stem laten horen en hun plek in de maatschappij verwerven.

Beide projecten weten op inventieve wijze een doelgroep aan te spreken die doorgaans moeilijk te bereiken is met leesbevorderingsactiviteiten en niet vanzelfsprekend in aanraking komt met kinderboeken en voorlezen. 

IBBY-Nederland acht De VoorleesExpress en De Verhalenweverij dan ook zeer terechte kandidaten voor de IBBY-Asahi Reading Promotion Award 2022."  

(Lees hier het volledige persbericht.)

Sinds ik het bericht gelezen heb, duizelt het in mijn hoofd. Wat een eer dat de Verhalenweverij genomineerd wordt. We zijn nog een jonge organisatie, opgericht in 2017, gestaag groeiend en zoekend om ons werk te verbeteren en ontwikkelen. Ik twijfel soms of we wel goed bezig zijn, ben ervan overtuigd dat het nog beter kan en voelde me gefrustreerd in de hele coronapandemie wanneer we niet in de asielcentra terecht konden, de kinderen niet konden bereiken met verhalen. We bleven zoeken naar alternatieven: stuurden boeken op, brachten verhalen tot aan de voordeur, ... 

Deze nominatie doet daarom heel erg deugd. Ze geeft erkenning aan ons werk en helpt om over de frustraties heen te kijken.

Ik moet gewoonweg even een vreugdedansje doen, in onze caravan. Dit is zo'n fijn nieuws! Wanneer de zonen hun hoofd door het deurgat steken en met hun ogen draaien, weet ik dat het genoeg geweest is. Nu terug met de voeten op de grond. ;-)

Hartelijk dank IBBY-Nederland voor deze nominatie!

Gitt

P.S. Ondertussen heeft the International Board on Books for Young people de andere nominaties bekendgemaakt. Zo trots dat we tussen al die andere mooie projecten mogen staan! 

broken image