Terug naar site

Voorlezen uit prentenboeken zonder tekst...

Onze workshops zijn van start gegaan!

Donderdag 11 april ontvingen we vijf families, met in totaal negen kinderen, voor onze
eerste workshop woordeloze prentenboeken!

Na een warme ontvangst met koekjes door de stagiairs Nathalie en Noor gaven Gitt en vrijwilliger
Kim enkele kernboodschappen mee over het belang van lezen. Een kind dat
voorgelezen wordt krijgt bijvoorbeeld een uitgebreidere woordenschat, waardoor
het makkelijker woordenschat verwerft in een nieuwe taal. Al vroeg beginnen is
de boodschap!

broken image
broken image

We vertelden tweewoordeloze verhalen en analyseerden nadien samen met de ouders op welke manier we
zonder tekst kunnen voorlezen. Door dingen aan te duiden, te benoemen, vragen te
stellen, ... Zo gezegd, zo gedaan: na wat snuisteren in ons aanbod woordeloze prentenboeken
en zoekboeken kon iedereen al eens proberen te lezen zonder tekst.

broken image
broken image

Bij afloop koos ieder kind uit zeven prentenboeken eentje uit om mee naar huis te nemen. Zo kan
iedereen meteen de tips uit de workshop omzetten in de praktijk!

broken image