Terug naar site

Kamishibai in de gevangenis

(Leuven Centraal)

broken image

- Papaaaaa, jij - hier, ik - hier.
Anja trekt haar vader naar het verteltheater.
Papa aarzelt. Anja niet.
Ze neemt plaats achter de tafel, papa is haar enige publiek.
Slim meisje - ze weet ondertussen al hoe ze de kamishibai moet gebruiken.
- Nu: jij - hier, ik - hier.
Ze wisselen van plaats - Anja wacht tot haar vader een verhaal leest voor haar alleen.
Papa - die grote kerel, vol spieren en tatoeages - kijkt terughoudend naar het verhaal.

(Gitt, B. en ikzelf slaan discreet de hele scène gaande en doen alsof we erg gefocust zijn op tekenen en kleuren.)
- Dus ... wat zegt de eend?
Een onbetaalbaar moment. Daar doen we het voor.
Fotograferen was niet toegestaan tijdens ons bezoek in de gevangenis van Leuven Centraal, maar dat mocht me niet weerhouden om die unieke momenten vast te leggen zonder camera.
***
(Anja is een fictieve naam)
_________________________________________
- Daaaad, you - here, me - here.
Anja pulls her father towards the kamishibai box.
Dad hesitates. Anja doesn't.
She takes a place behind the table, dad is her only audience.
Clever girl - she already knows how to use kamishibai.
- Now: you - here, me - here.
They swap places - Anja waits for her father to read a story just for her.
Dad - that big guy, full of muscles and tattoos - reluctantly looks at the story.
(Gitt, B. and myself are discreetly watching the whole scene, pretending that we are very focused on drawing and colouring.)
- So... what does the duck say, huh?
Absolutely priceless moment. That's why we do it.
Taking photos was not allowed during our visit in the Leuven Centraal prison, but that would not stop me from capturing those unique moments without camera.
***
(Anja is a fictive name)